توسعه و ترويج پياده مداري

اين تصوير نحوه تغييرات خيابان broadway را طي ٧ سال نشان مي دهد. در اين خيابان با محدود كردن عبور وسايل نقليه شخصي گام بلندي در جهت توسعه و ترويج پياده مداري در شهر نيويورك برداشته شده است.

/ 0 نظر / 33 بازدید