لطفا بین خطوط برانیم

مزايای خط‌_كشی معابر ☟☟☟


برقراری نظم و انضباط در عبور و مرور

افزايش ضريب ايمنی عبور و مرور

جلوگيری از تداخل حريم #عابر_پياده و خودرو

ارائه هشدارها و اطلاعات لازم به رانندگان براي تردد در شبكه معابر

كاهش سرعت غيرمجاز خودروها

غلبه بر عدم ديد در تاريكی و افزايش قابليت ديد


:

/ 0 نظر / 10 بازدید