آموزش کودکان در دانمارک جهت ارتقای فرهنگ جمع آوری زباله ☟

☚ کودکان در دانمارک نیازمند آموزش صحیح در همه زمینه ها می باشند. الگوی همیشگی کودکان، مربی و والدین هستند و تمامی حرکات و رفتار آنها به دقت کپی برداری می شوند. توضیح و راهنمایی کودکان در زمینه چگونگی حفاظت از محیط زیست و تفکیک زباله ها برای انجام صحیح بازیافت آنها از وظایف مربی و والدین خواهد بود. تا در آینده این نسل بتواند دنیای بهتری داشته باشد و از زندگی سالم خود لذت بیشتری ببرد ...

/ 0 نظر / 7 بازدید