نجات محیط زیست

این مرد 73 ساله آمریکایی 34 سال است که از این کیسه برای خریدهایش استفاده می کند با این کار او زمین را از شر 20000 کیسه پلاستیکی نجات داده است !


کار سختی نیست برای نجات محیط زیستمون


--- 

Tuesday, December 31, 2019

 ---[9:30:22 PM]/ 0 نظر / 739 بازدید