اگر سر خوردیم چه کنیم؟ و چگونه خودرو را متوقف کنیم؟ ☟☟☟

☚ بهترین کار، این است که اعتماد به نفس داشته و به خود مسلط باشید.


☚ از ترمز کردن بپرهیزید زیرا ضربه زدن به ترمز بر روی سطح لغزنده چرخ‌ها را قفل می کند و باعث لغزش و سرخوردن بیشتر می‌شود.


☚ باید در جهتی حرکت کنید که قسمت عقب خودرو سر می‌خورد (فرمان را به همان طرف بچرخانید) و هر زمان خودرو به حالت مستقیم درآمد، در جهت دلخواه خود حرکت کنید.


☚ خیلی آهسته روی ترمز فشار دهید تا از سرعت خودرو کاسته شود یا آرام روی گاز فشار دهید تا خودرو به حرکت خود ادامه دهد ...

/ 0 نظر / 26 بازدید