"پُل اورتون" ☟☟☟

☚ شهرت این بنا نه به خاطر قدمت بلکه به خاطر حوادث عجیبی است که روی آن رخ می‌دهد ، سگ‌هایی که به این پل می‌رسند بدون علت خود را از آن به پایین پرت می‌کنند تا بمیرند ...


--- 


Monday, October 28, 2019

 ---
/ 0 نظر / 5 بازدید