اولین نوع هدایت ترافیک

در اوایل قرن بیستم در برلین، ماموران پلیس روی یک بلندی می‌ایستادند و ترافیک را هدایت می‌کردند ☟


☚ اولین چراغ_راهنمایی اتوماتیک آلمان در سال ۱۹۲۴ نصب شد و ساعتی که هم‌اکنون در این محل وجود دارد، در سال ۱۹۹۷ دقیقا مشابه همان چراغ قبلی ساخته شد و در محل آن قرار گرفت ...


--- 


Saturday, August 24, 2019

 ---
/ 0 نظر / 13 بازدید