قوانین رانندگی در دنیا

در انگلیس پلیس مى تواند خودرو را متوقف کرده و بینایى راننده را مورد آزمایش قراردهد.

همه رانندگان باید قادرباشند، شماره پلاک خودرو را از فاصله 20,5 مترى که در حدود 5 برابر طول خودرو است با نور خوب ببینند.

اگر از راننده خواسته شود که این کار را انجام دهد و نتواند استانداردهاى لازم را برآورده کند، این کار جرم محسوب شده و در نتیجه بیمه‌ی او از اعتبار خارج مى شود ...

/ 0 نظر / 15 بازدید