هشدار زنگ دوچرخه

بسیاری از افراد از صدای زنگ دوچرخه ها شکایت می کنند اما اگر آنها صدای زنگ را به صدا نیاورند ممکن است افراد هنگام پیاده شدن از اتومبیل خود متوجه حضور دوچرخه سواران نشوند و شبیه این حوادث ناگوار اتفاق بیافتد.


/ 0 نظر / 9 بازدید