دوربین های ثبت تخلف صدای غیر مجاز

انگلستان در حال نصب دوربین های مخصوصی است که به صدا نیز حساس هستند.

این دوربین ها می توانند صدای خروجی از اگزوز هر خودرو را اندازه بگیرند و در صورتیکه صدای اگزوز خارج از حد باشد، به صورت خودکار شماره پلاک خودرو ثبت و جریمه می شود .../ 0 نظر / 9 بازدید