قفل شدن کمربند_ایمنی هنگام تصادفات رانندگی و یک راهکار ☟

☚ وقتی ضربه شدید به ماشین میخورد کمربند کشیده وقفل میشود و چون جای صندلی تغییر میکند کمربند آزاد نمیشود و موارد زیادی داشتیم که ماشین در حال سوختن بوده و راننده زنده زنده در آتش جان داده است.برای رهایی از این مشکل کافی است کمی اهرم خواب صندلی را به عقب هدایت کنیم ویا ریل صندلی را آزاد کنیم و به عقب هول بدهیم تا کمربند به راحتی از حالت قفل خارج شود .اطلاع رسانی کنید تا در نجات جان حتی یک نفر سهیم باشید ...

/ 0 نظر / 11 بازدید