عظمت خلقت و ...

گر با سرعت نور حرکت کنیم...


۱ ثانیه بعد به ماه میرسیم،

۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعد به خورشید میرسیم،

۲۰۰۰ سال زمان لازم است تا از کهکشان راه شیری خارج شویم،

و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سال طول میکشد تا به آندرومدا، نزدیک ترین کهکشان مارپیچی به راه شیری برسیم...

/ 0 نظر / 14 بازدید