اثرات کتاب نخواندن

بی فرهنگ ها رفتارهای متنوعی دارند:


☚ یکی آشغال میریزه، یکی حموم نمیره، یکی متلک میگه، یکی مسبب ترافیکه ، یکی آلودگی_صوتی ایجاد میکنه ، و ...

اما همگی یک ویژگی مشترک دارند:

کتاب نمیخوانند ...
/ 0 نظر / 17 بازدید