مرگ ۹ هزار و ۳۶۰ نفر در حوادث رانندگی نیمه اول سال ۱۳۹۸

:: وضعیت بحرانی

بیشترین درصد رشد:

استانهای بوشهر و خراسان جنوبی


:: مرگبارترین ماهها: شهریور ۱۸۰۰ نفر و مرداد ۱۷۲۸

:کمترین کشته: فروردین ۱۲۴۲ نفر


:: تنها خبرهای مثبت:

۱- کاهش تلفات موتورسواران: ۱۴.۶٪ کاهش (برعکس افزایش تلفات خودروهای وانت‌بار، سواری و عابران پیاده)


۲- کاهش تلفات حوادث رانندگی شهریور ۹۸ (ماه مرگ جاده ها، پیک سفرهای تابستاتی)


:: کاهش ۳.۴٪ نسبت به شهریور ۹۷ و درنتیجه جبران رشد آمار ۵ ماهه

:: تایید مجدد و اثبات اولویت توجه به تابستان و سفرهای تابستانی بویژه شهریور نسبت به فروردین (موضوع نامه و طرح تیرماه۹۷ انجمن جامعه ایمن کشور به ۹ مقام مسئول کشوری)


:: این یعنی می‌توان و باید با برنامه ریزی و اقدامات مناسب و همه جانبه، برای کاهش مجدد آمار قربانیان مصمم و امیدوار باشیم.


/ 0 نظر / 13 بازدید