نقل قول یکی از ایرانیان مقیم استرالیا :

ماشین را نزدیک فروشگاهی در بخش مرکزی و پرتردد شهر پارک کرده بودم.

وقتی برگشتم از دور دیدم روی شیشه جلوی ماشین یک قبض است.

تا به ماشین برسم فکر می‌کردم چه خلافی کرده‌ام که جریمه شده‌ام!

🧾قبض را برداشتم مُهر پلیس داشت.

با دقت که خواندم، نفس عمیقی کشیدم. خیالم راحت شد.

پلیس برای پیشگیری از دزدی تک تک خودروهایی را که پارک کرده بودند چک کرده بود. برگهء روی شیشه نشان می‌داد پلیس امنیت خودروی ما را هم بررسی کرده و در و پنجره ماشین ما قفل بوده است.


نگاهی به بقیه خودروها انداختم. روی شیشهء تمام ماشین‌های پارک شده در آن محدوده برگه بود.


/ 0 نظر / 8 بازدید