اهمیت سلامت انسان ها

نروژ تنها کشوری است که اگر حال یک بیمار بسیار وخیم باشد، 

تجهیزات پزشکى مورد نظر را با جت جنگنده اف 16 جابجا می کنند !

این جنگنده فاصله 500کیلومتر را در مدت زمان 25 دقیقه طی می کند ...

/ 0 نظر / 17 بازدید