تصویر هوایی از روستای هائوجیپینگ چین و استفاده از انرژی خورشیدی!

چین در سه ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته 80 درصد بیشتر برق خورشیدی تولید کرده است. این کشور می خواهد از انرژی خورشیدی هنوز هم بیشتر استفاده کند. انرژی خورشیدی اکنون در کل مناطق این کشور تاثیر گذار است.

/ 0 نظر / 73 بازدید