مرتضی صلوتی

سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS

ﺁﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﻋﺎﺑﺮ_ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ؟ ☟

☚ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۳۳۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ↪️ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻋﺒﻮﺭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
اسفند 97
107 پست
بهمن 97
97 پست
دی 97
84 پست
آذر 97
91 پست
آبان 97
44 پست
مهر 97
9 پست
جاذبه اندرومدا
فضا ، نجوم ، موسیقی ، سفر
رسانه آموزشی لرن دی ال
لرن دی ال در زمینه آموزش آنلاین راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی فعالیت می کند.