ارسال اولین تلگراف در ایران

📜 «منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت...» این نخستین پیامی بود که به واسطه تلگراف در ایران مخابره شد. 


📜 این پیام در روز ۲۷ اسفند سال ۱۲۳۶ هجری شمسی از مدرسه دارالفنون به کاخ ییلاقی ناصرالدین شاه ارسال شد و روزنامه «وقایع‌اتفاقیه» در شماره ۳۷۲ خود در این روز، رویداد سیم‌کشی تلگراف در مدرسه دارالفنون و موفقیت‌آمیز بودن آن را خبر داد.


📜 «عباسعلی خان دنبلی» به‌عنوان نخستین ایرانی‌ای بود که زبان مورس را فراگرفت و همین فرد بود که نخستین بار نسبت به ارسال پیام از طریق تلگراف اقدام کرد. 


📜 تلگراف زمانی وارد ایران شد که از عمر ظهور این فناوری در اروپا بیش از ده سال نمی‌گذشت.

/ 0 نظر / 31 بازدید