کارخانه هواپیماسازی در ایران

کارخانه هواپیما سازی شهباز در سال ۱۳۱۲ به دستور رضا شاه در ایران تاسیس شد و نخستین هواپیمای ایرانی را در سال ۱۳۱۷ تحویل نیروی هوایی شاهنشاهی ایران کرد.

در اول مرداد سال ۱۳۱۷ نخستین هواپیمای ساخت ایران که از نوع دی هاویلند تایگرمات بود نخستین پرواز خود را انجام داد.

این شرکت تا نیمه‌های دهه ۲۰ شمسی فعال بود. و هر ماه یک عدد هواپیما کامل ساخته و به شرکتهای هواپیمایی و ارتش تحویل می‌داد ...
/ 0 نظر / 6 بازدید