قانون رانندگی

بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی دانمارک ، هنگام رانندگی ۱۰۰% از شیشه جلو خودرو باید پاکیزه و شفاف باشد. توجه داشته باشید که حتی وجود برف و یخ در شیشه جلو خودرو هزار کرون جریمه دارد ...

/ 0 نظر / 16 بازدید